Το έργο μέσα στο χρόνο

 • Το 1960 ιδρύθηκε με την ονομασία «Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο». Χάρη στις συντονισμένες προσπάθειες των εθελοντών και ευεργετών του.
 • Το 1964 ιδρύεται η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την ονομασία «Ίδρυμα Προστασίας Καθυστερημένων Ατόμων Λεμεσού» .
 • Το 1980 μετονομάζεται σε ‘’ Άγιος Στέφανος’’, ένας μη κερδοσκοπικός, εθελοντικός οργανισμός.
 • Το 1993 απέκτησε ιδιόκτητη στέγη, 2500 τμ.. Στο Κτίριο στεγάζονται το οικοτροφείο και τα γραφεία της διοίκησης του ιδρύματος, ( Λεωφόρου Σπύρου Κυπριανού, στη Λεμεσό).
 • Το 1993 δημιουργεί το Κέντρο Ημέρας Κέντρο Ημέρας που αποτελεί το χώρο επαγγελματικής εκπαίδευσης κατάρτισης και ψυχαγωγίας των ατόμων με νοητική αναπηρία που διαμένουν με τις οικογένειες τους ή στις κατοικίες.
 • Το 1996 εντάχθηκε στο πρόγραμμα της ΥΚΕ (Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας ) Δημιουργεί την πρώτη κατοικία κοινωνικής ένταξης όπου συγκατοικούν 5 άτομα, τα οποία εργάζονται κάτω από συνεχή επίβλεψη και εκπαιδεύονται στην αντιμετώπιση των καθημερινών τους αναγκών.
 • To 1998 ένα καινοτόμο πρόγραμμα απασχόλησης ξεκίνησε στο οργανωμένο πλαίσιο της δομής. Πρόκειται για εξατομικευμένη καθοδήγηση με στήριξη ατόμων ΑμεΑ στην αγορά εργασίας με το τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης.
 • Το 1999 κάνει έναρξη την δεύτερη κατοικία κοινωνικής ένταξης.
 • Το 2013 ήρθε η στιγμή για τη νέα Στέγη και ανοίγει την πόρτα η Τρίτη κατοικία κοινωνικής ένταξης.
 • Το 2020 δημιουργεί την τέταρτη κατοικία με άτομα που δεν εργάζονται , αλλά παρακολουθούν καθημερινά πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στο Κέντρο Ημέρας .
 • Το 2021 υλοποιεί τη μέθοδο Παραγωγική Προστατευμένη Εργασία Βιολογικού Σαπουνιού και λειτουργεί μια κοινωνική επιχείρηση , ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης των προϊόντων (e shop )