Σύσταση /Μορφή

Το ίδρυμα ”Άγιος Στέφανος ” αποτελεί εταιρεία και μια πρότυπη οργανωμένη δομή:

  • Οικοτροφείο είναι κλειστή Μονάδα Φροντίδας, υψηλού βαθμού υποστήριξης, στα οποία φιλοξενούνται για διαβίωση, και υποστήριξη, ενήλικα ΆμεΑ με σκοπό να διασφαλιστεί η παραμονή τους στην κοινότητα και η συνέχιση των σχέσεων αυτών των ατόμων με τη ζωή και τη δράση της τοπικής κοινωνίας.
  • Κέντρο Ημέρας αποτελεί το χώρο εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας καθώς να είναι δημιουργική η καθημερινότητα των ΑμεΑ. Παρέχει μία ολοκληρωμένη απάντηση στις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία , ενώ ταυτόχρονα παράγει επιστημονικό και διασυνδετικό έργο μέσα από την πραγματοποίηση καλλιτεχνικών, πολιτιστικών, αθλητικών και άλλων εκδηλώσεων μαζί με τους φορείς και τις κοινωνικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, με στόχο την ανάπτυξη συμμαχιών για τον αστιγματισμό και την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού.
  • Τέσσερις Κατοικίες Κοινωνικής Ένταξης, στην πόλη Λεμεσό όπου κατοικούν 20 άτομα, πλήρως εξοπλισμένες με 24ωρο φροντιστή και ανεξάρτητη υποστηριζόμενη διαβίωση. Η λειτουργία της κατοικίας είναι ανοικτή στην κοινότητα και προσομοιάζει με οικογενειακό περιβάλλον. Προσφέρεται στους ενοίκους ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, όπου κάθε ένας έχει τον προσωπικό του χώρο και αισθάνεται την κατοικία σαν το σπίτι του. Με αυτόν τον τρόπο προωθείται η κοινωνική αλληλεπίδραση καθώς και η ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων με αποτέλεσμα την αποφυγή της περιθωριοποίησης των ΑμεΑ.
  • Εργοδότηση  με στήριξη σε 26 ΑμεΑ με το τμήμα κοινωνικής ενσωμάτωσης. Προσφέρει  εργασία στα άτομα με νοητική αναπηρία αποτελεί βασικά κοινωνική δραστηριότητα και είναι ανθρώπινο δικαίωμα για όλους τους πολίτες. Οι λειτουργοί του προγράμματος είναι υπεύθυνοι για την εξεύρεση κατάλληλης εργασίας για τα άτομα, τη συνεργασία με τους εργοδότες και τη στήριξη των ατόμων στο χώρο εργασίας τους για όσο καιρό χρειάζεται, μέχρις ότου γίνουν όσο το δυνατό πιο ανεξάρτητη και παραγωγικοί