Δράσεις

Προγράμματα Αναψυχής για θερινές διακοπές με στόχο την ολόπλευρη και αποτελεσματική ανάπτυξη των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των ΑμΕΑ, στο γνωστικό αλλά και στον πρακτικό τομέα για αυτονομία και διαβίωση με άλλα άτομα πέρα του οικογενειακού περιβάλλοντος. Οι θερινές διακοπές πραγματοποιούνται σε ξενοδοχεία της Κύπρου.

Πολιτιστικές Δραστηριότητες : Επισκέψεις σε Μουσεία-Εκθέσεις, Χώρους Αναψυχής, Θεατρικές Παραστάσεις, Ιδρύματα , Εορταστικές Εκδηλώσεις, Εκδρομές, Εκθεσιακές παρουσιάσεις χειροποίητων δημιουργημάτων (ΒΑΖΑΑR)

Εκστρατείες Ευαισθητοποίησης του κοινού το οποίο προσαρμόζεται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες με σκοπό την ενημέρωση και την πληροφόρηση . Σκοπός της κάθε  εκστρατείας είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος, την προαγωγή της υγείας της ισότητας και μη διάκρισης, για την καταπολέμηση των διακρίσεων

Φιλανθρωπικές Εκδηλώσεις είναι χαρά αλλά και υποχρέωση μας να βοηθούμε φιλανθρωπικές εκδηλώσεις που σκοπό έχουν τη στήριξη των συνανθρώπων μας Η κοινωνική ευαισθησία δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε χρήματα αλλά και ότι χειρονομίες, καμιά φορά έχουν μεγαλύτερη αξία και σπουδαιότητα.