Εμπειρία

Η πολύ αισθητηριακή εμπειρία, ο πειραματισμός, η επιλογή, η αδιάκοπη προσπάθεια, η έκφραση __όλα όσα πέτυχε σήμερα η Σοφη