Φυσική Αγωγή / Φυσιοθεραπεία

Οι ένοικοι του Ιδρύματος καθώς και τα άτομα του Κέντρου Ημέρας και των Κέντρων ΚοινωνικήςΈνταξης έχουν την δυνατότητα και πρόσβαση με την βοήθεια των λειτουργών να ασκούνται καθημερινά σε ατομικά και ομαδικά προγράμματα.

Τα ωφέλη που μας προσφέρει η τακτική άσκηση δεν μπορούν να πεοριοριστούν μόνο στην βελτίωση της φυσικής μας κατάστασης ως συνέπεια αλλά επεκτείνετε και σε τόσους άλλους τομείς όπως είναι η ανακούφιση απο το σωματικό και ψυχικό στρές, βελτιώνει την διάθεση, αυξάνει την ικανότητα μας για συγκέντρωση και πυροδοτεί την παραγωγικότητα και δημιουργικότητα μας.

Με αυτά έχουμε ως αποτέλεσμα την συμμετοχή και διάκριση των ατόμων μας σε Ειδικούς Ολυμπιακούς Αγώνες (Special Olympics) τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο

Φυσιοθεραπεία εφαρμόζεται μετά απο αξιολόγηση σε άτομα που παρουσιάζουν μυοσκελετικά προβλήματα, σε αθλητές και ως θεραπευτική άσκηση.