Ειδική Αγωγή

Η Ειδική Αγωγή είναι μία πρόσφατη σχετικά επιστήμη αλλά ο ρόλος που διαδραματίζει στην Εκπαίδευση των ΑμεΑ είναι καθοριστικης σημασίας. Κύριο μέλημα της συνιστά η ένταξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες στο οικογενειακό, σχολικό και κοινωνικό πλαίσιο όπου ζουν καθώς και η εξάλειψη της περιθωριοποίησης και απομόνωσής τους.

Το Τμήμα της ειδικής εκπαίδευσης απασχολεί άτομα με νοητική αναπηρία και κυρίως άτομα με αναπτυξιακές διαταραχές δηλαδή ατομα τα οποία βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού. Τα περισσότερα προγράμματα του τμήματος γίνονται ατομικά και είναι βασισμένα στις μοναδικές ανάγκες αλλά και στις δυνατότητες του κάθε ατόμου ξεχωριστά.

Σκοπό του προγράμματος αποτελεί αφενός η δημιουργική απασχόληση των συγκεκριμένων ατομων και αφετέρου η βελτίωση όσο το δυνατόν περισσότερο της ποιότητας ζωής τους. Αυτό υλοποιηται μέσω της εξάσκησης κοινωνικών δεξιοτήτων, δεξιοτήτων αυτοεξυπηρετησης και αυτόνομης διαβίωσης.

Όλα τα προγράμματα λειτουργούν με γνώμονα την προσωπική ευτυχία και ευημερία των ατόμων.