Πρακτική Άσκηση

Το Ίδρυμα Άγιος Στέφανος δίνει τη δυνατότητα σε φοιτητές Δημόσιων και Ιδιωτικών Πανεπιστημίων  να κάνουν την απαιτούμενη  πρακτική άσκηση σε θέματα, ψυχολογίας, κοινωνικής εργασίας,  κοινωνιολογίας και ειδικής αγωγής, ώστε να ολοκλήρώσουν τις σπουδές τους. Στα πλαίσια της  πρακτικής εξάσκησης, οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με τα άτομα με νοητική αναπηρία και βλέπουν τη
θεωρεία της επιστήμης που σπουδάζουν να μπαίνει στην πράξη.

Δεδομένης της προστασίας των προσωπικών δεμένων του κάθε ατόμου, με την ακαδημαϊκή εποπτεία  που τους παρέχεται από το Πανεπιστήμιο αλλά και με την καθοδήγηση του εξειδικευμένου προσωπικού  του Ιδρύματος οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να παρατηρήσουν, να αξιολογήσουν και να αναλύσουν  συμπεριφορές  αλλά και να μάθουν όσο περισσότερα γίνεται γύρω από μεγάλο φάσμα θεμάτων που
αφορούν στα άτομα με νοητική αναπηρία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώνουν συμμετοχή  ηλεκτρονικά ή µε ταχυδροµική αποστολή ή να απευθύνονται τηλεφωνικά:

Διεύθυνση:
Γεωργίου Νεοφύτου 84,
Μέσα Γειτονιά 4006
Τ.Κ. 51212- 3502 ΛΕΜΕΣΟΣ – ΚΥΠΡΟΣ
Τηλέφωνο:  25 725 136
Τηλεομοιότυπο: 25 725 614

Ηλεκτρονική διεύθυνση: info@agiosstefanos.org