Πλυντήριο

Χρησιμοποιώντας τα σύγχρονα πλυντήριά μας, και στεγνωτήρια παρέχουμε πάντα τις καλύτερες συνθήκες υγιεινής εντός της μονάδας μας