Επαγγελματική Καθοδήγηση

Το πρόγραμμα της επαγγελματικής καθοδήγησης απευθύνεται τόσο σε άτομα που διαμένουν  μόνιμα στις Κατοικίες Κοινωνικής Ένταξης του Ιδρύματος όσο και σε άτομα με νοητική αναπηρία τα  οποία διαμένουν με την οικογένεια τους αλλά διεκδικούν ισόνομα το δικαίωμα στην εργασία.

Εξειδικευμένοι Καθοδηγητές Εργασίας αναλαμβάνουν τη διερεύνηση της αγοράς για την εξεύρεση της  κατάλληλης θέσης στην οποία μπορεί να εργαστεί ένα άτομο με νοητική αναπηρία, πάντα λαμβάνοντας  υπόψη τα ενδιαφέροντα και τις δυνατότητές του. Στη συνέχεια παρακολουθεί τη πορεία και την εξέλιξη του ατόμου στον εργασιακό του χώρο, έρχεται σε επαφή με τον εργοδότη του και καταγράφει τις ανάγκες και τις ευθύνες της θέσης ώστε να δώσει στο άτομο τον προσανατολισμό και την κατάρτιση για  να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις. Παράλληλα, κρατά διαρκή επαφή και ενημερώνει την οικογένεια για  την επαγγελματική του εξέλιξη και απόδοση.

Το πρόγραμμα «Εργασία Με Στήριξη» παρέχει ακόμα υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού σε  άτομα με νοητική αναπηρία με στόχο την σωστή ενημέρωσή τους για το φάσμα των επαγγελματικών  επιλογών καθώς και για τους τρόπους ομαλής τους ενσωμάτωσης στην εργασία και την κοινωνία.

Με τη στήριξη του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης και μέσα από το πρόγραμμα «Εργασία Με  Στήριξη» σήμερα απασχολούνται με επιτυχία 23 άτομα με νοητική αναπηρία στην ανοιχτή αγορά  εργασίας, σε υπεραγορές, κομμωτήρια, γαλακτοβιομηχανίες και εισπράττουν πέρα από το μισθό τους,  την ικανοποίηση της απασχόλησης με παραγωγικό τρόπο και της ίσης μεταχείρισης στη κοινωνία.