Οργανισμός Προστασίας Ατόμων με Νοητική Αναπηρία «Άγιος Στέφανος»
Διεύθυνση: Γεωργίου Νεοφύτου 84, Μέσα Γειτονιά 4006 Τ.Κ. 51212- 3502 ΛΕΜΕΣΟΣ – ΚΥΠΡΟΣ
Τηλέφωνο: 25 725 136
Τηλεομοιότυπο: 25 725 614
Ηλεκτρονική διεύθυνση: info@agiosstefanos.org

Φόρμα επικοινωνίας :