Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να είναι φιλικοί, με ισχυρή εργασιακή ηθική, θετική στάση και γνήσιο πάθος για παροχή υψηλού επιπέδου φροντίδας και υποστήριξης στους ενοίκους μας. Προσβλέπουμε σε άτομα με δέσμευση, θέληση για μάθηση και με ιδιαίτερη ικανότητα εποικοδομητικής συναναστροφής με τους ανθρώπους μας ανεξάρτητα ηλικίας. Οι Κοινωνικοί Φροντιστές είναι τα πρόσωπα που υποστηρίζουν και διαμεσολαβούν τα ζητήματα καθημερινότητας στο οικοτροφείο ή στα εποπτευόμενα διαμερίσματα αυτ…όνομης διαβίωσης. Αποτελούν βασικά πρόσωπα αναφοράς και φροντίδας στην καθημερινότητα των φιλοξενουμένων Προσόντα και Δεξιότητες • Απολυτήριο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης • Γνώση της Ελληνικής γλώσσας • Λευκό Ποινικό Μητρώο • Εξαιρετικές διαπροσωπικές δεξιότητες • Εργασιακό πάθος, δέσμευση και χαρακτήρα • Άδεια Οδήγησης Αυτοκινήτου • Δυνατότητα κατανόησης και τήρησης πολιτικών και διαδικασιών • Τυχόν πιστοποιήσεις και προηγούμενη εμπειρία είναι επιθυμητές, αλλά όχι απαραίτητες Καθήκοντα: • Παρέχει υψηλού επιπέδου φροντίδα και υποστήριξης • Φροντίζει να εξασφαλίσει ένα υγιή και ασφαλές περιβάλλον διαβίωσης των ατόμων • Διαχειρίζονται απλές καθημερινές καταστάσεις ή προβλήματα • Προσωπική Υγιεινή και αισθητική • Υλοποίηση της σίτισης, όπου απαιτείται • Συνοδεία Φροντιζόμενου • Μεριμνά για τη σωματική δραστηριότητα και αναψυχή Ο ιδανικός υποψήφιος για τη θέση θα διαθέτει τα εξής: • Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών • Ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης • Εμπειρία στη διοργάνωση κοινοτικών δραστηριοτήτων, δράσεων εξωστρέφειας • Εμψύχωση δημιουργικής απασχόλησης Παροχές Εταιρείας • Συλλογική Σύμβαση Εργασίας • 13ο Μισθός • Ταμείο Πρόνοιας • Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον • Προοπτικές εξέλιξης • 5 μέρη Εργασία • Υπερωριακή Αμοιβή • Προγράμματα και Εκπαιδευτικά Σεμινάρια • Εκπτώσεις στα προϊόντα της εταιρείας μαςRead More

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments