Μετακίνηση Μεταφορά

Η μετακίνηση των ενοίκων και η μεταφορά τους από και προς το Κέντρο Διημέρευσης/Ημερήσιας Φροντίδας, γίνεται με λεωφορεία, ειδικά διαμορφωμένα στις ανάγκες των ωφελούμενων με οδηγό και συνοδό ΑμεΑ